Κλασσικό

Αίθουσα ΣΤ' Κλασσικού

Παράθυρο ΣΤ' Κλασσικού (Μαργαρίτης-Ράπτης-Καλαντζή-Κουμαντάν

Στην Τάξη. Κοκκαλιάς-Κομπούρης-Ζούκας-
Ράπτης-Ευσταθίου-Καραδένδρος-Καραγιώργος


Τάξη ΣΤ' Κλασικού(Αίθουσα)

Τάξη ΣΤ' Κλασικού(Αίθουσα-6.6.1970-Τσίφτη με σαϊτα))

Τάξη ΣΤ' Κλασικού(Αίθουσα-1970)


Τάξη ΣΤ' Κλασικού-Σκάλες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου