Πρακτικό

9/6/1967.
Καραγεώργος Νίκος-Ντόντος Νίκος- Δρόσος Παντελής
25/6/1968
Δ' Πρακτικού

Δ' Πρακτικού. Λήξη διαγωνισμάτων 1968

25/3/1968
Δρόσος Παντελής, Ντόντος Νίκος
Κωστούλας, Τσιλιγιάννης, Τσιγκόλης στην αίθουσα. 9 Ιουνίου 1970 

Ν.Χαντζής στον πίνακα (13.6.70)

Ντόντος - Καθάργιος 9-03-70

ΣΤ Πρακτικού (22-11-69)

ΣΤ Πρακτικού (25-03-70)

ΣΤ Πρακτικού (στις σκάλες )

ΣΤ Πρακτικού, στην αίθουσα(6.6.70)

ΣΤ Πρακτικού, στην αίθουσα(6.6.70)

ΣΤ Πρακτικού, στην αίθουσα(9.6.70)

ΣΤ Πρακτικού, στην αίθουσα. 9 Ιουνίου 1970. (Τσιλιγιάννης-Τσιγκόλης-Κωστούλας)

ΣΤ Πρακτικού, στην αίθουσα

στο προαύλιο με τσιότρα (9.6.70)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου